REMESELNÁ DIELŇA

Dnes je utorok 21.05.2024

Slovenské ľudové píšťaly

ilustračné foto

Ľudové hudobné nástroje z produkcie dielne v Spišskom Hrhove sú zhotovované ručne, za výlučného používania najstarších tradičných technológií. Neopakovateľnú atmosféru a energiu nástrojov zosobňuje ručná kusová výroba a používanie dôkladne vyberaných prírodných materiálov (drevo, kosť, koža, kôra, rohovina, ľan, vosk, hlina, živice, atď).

Od svojho oficiálneho vzniku (rok 1998) sa dielňa prezentovala na viacerých podujatiach doma i v zahraničí (Švajčiarsko, USA, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Anglicko). Pravidelne sa zúčastňuje na vybraných výstavách, festivaloch, prezentáciách a vystú-peniach, a to buď svojimi výrobkami, alebo členmi, ktorí okrem hry na tieto nástroje predvádzajú aj ich výrobu.

Šesťdierkové pastierske píšťaly

ilustračné foto
 • rozsah kvintdecimy, soprán - tenor, vo všetkých ladeniach
 • vyrábané z dreva - baza, šíp, javor, lieska, bambus
 • výzdoba: vypaľovaním, leptaním, maľovaním, vyrezávaním, figurálnou rezbou, zdobenie kožou, cínom, meďou, ľanovým a konopným vlasom

Dvojité píšťaly

ilustračné foto

Majú obdobné vlastnosti ako šesťdierkové píšťaly s tým, že vedľajší zvukovod je buď paralelne vedený v jednom materiály (dvojpíšťaly), alebo je spojený s hlavným zvukovodom (dvojačky). Okrem najbež-nejšieho spájania, šesťdierková píšťala s bourdonovou píšťalou rovnakej dĺžky, dielňa ponúka aj spojenie šesťdierkovej píšťaly s koncovkou, alebo rôzne dvojhlasné píšťaly.

Handrárske píšťaly

ilustračné foto
 • rozsah kvarty - sexty, rôzne ladenia
 • vyrábané z dreva, hliny, kosti
 • výzdoba: vypaľovaním, leptaním, maľovaním, vyrezávaním, figurálnou rezbou

Trojdierkové píšťaly

 • dĺžka od 50 cm do 1 m
 • tónorod ako pri fujarách
 • materiál a výzdoba ako u šesťdierkových píšťal

Štvordierkové píšťaly

ilustračné foto
 • tenor, používaný rozsah oktávy
 • vyrábané z bazového dreva
 • výzdoba: podobne ako u šesťdierkových píšťal

Bezdierkové píšťaly - koncovky

 • používaný rozsah duodecimy, vo všetkých ladeniach
 • materiál a výzdoba ako u šesťdierkových píšťal

Píšťaly - palice

ilustračné foto

Píšťaly s podobou pastierskych palíc, vyrábané z vhodných samorastov. V tele palíc sú ukryté píšťaly typu koncovky, šesťdierkovej trojdierkovej, štvordierkovej píšťaly, prípadne ich kombinácie.

Fujary

ilustračné foto
 • dĺžka 80 cm až 2 m
 • používaný rozsah do dvoch oktáv, vo všetkých ladeniach
 • materiál: bazové drevo
 • výzdoba ako u šesťdierkových píšťal

Gajdice

 • používaný rozsah siedmych tónov, rôznych ladeniach
 • vyrábané z dreva a rohoviny, zvukotvorné zariadenia s jazýčkom vyrábané z dreva, trstiny alebo umelej hmoty
 • výzdoba: vypaľovaním, vyrezávaním

Okariny

 • rozsah oktávy, v rôznych ladeniach
 • vyrábané z rohoviny alebo dreva
 • výzdoba: koža, rezba, leptanie, čiernenie

Signálne rohy a trombity (hlásnické, pastierske)

ilustračné foto
 • dĺžka od 20 cm do 350 cm
 • vyrábané z dreva, rohoviny alebo kôry, nátrubky sú vyrábané z rohoviny, tvrdého dreva alebo aplikované továrenské kovové
 • výzdoba: koža, kôra, rezba, kov

Okrem slovenských ľudových hudobných nástrojov dielňa vyrába aj hudobné nástroje iných ľudových kultúr ako rôzne idiofóny, jednohlavové a dvojhlavové bubny, panove flauty z rôznych druhov dreva (10 až 24 píšťalové), alebo meditačné píšťaly z dreva.

Dôležitými produktmi dielne sú aj detské hudobné nástroje, najmä píšťaly vyrábané z umelých hmôt. V tejto oblasti vyniká vynález dielne: Detská dielcová píšťala - súprava, z ktorej je možné poskladať a medzi sebou kombinovať sedem druhov píšťal v jednotnom ladení. Detská dielcová píšťala je vhodná najmä pre aplikáciu v individuálnej i skupinovej hudobnej výchove a hudobnej terapii.