SAMOSPRÁVA · ZÁSTUPCA STAROSTU

Dnes je utorok 21.05.2024

Zástupca starostu - Mgr. Pavol Urda

Dátum narodenia: 5. 1. 1960

Miesto narodenia: Levoča

Rodinný stav: ženatý

Vzdelanie:

 • ∼ 1966 – 1975 – Základná škola, Levoča
 • ∼ 1975 – 1978 – SOU strojnícke, Poprad
 • ∼ 1978 – 1980 – VŠP, odbor technológia strojárskych zariadení – maturita, Poprad
 • ∼ 1980 – 1984 – PdF UK, Trnava – špeciálna pedagogika

Prax a ďalšie vzdelanie:

 • ∼ 1984 – 1993 – Reedukačný domov pre mládež v Spišskom Hrhove – vychovávateľ
 • ∼ 1990 – 1990 – Reedukačný domov pre mládež v Spišskom Hrhove – vedúci výchovy
 • ∼ 1986 – 1988 – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie – výcvik skupinových a terapeutických foriem práce s mládežou
 • ∼ 1993 – 1995 – Ústav sociálnej starostlivosti v Hodkovciach – riaditeľ
 • ∼ 1995 – 2003 – Reedukačný domov pre mládež v Spišskom Hrhove – vychovávateľ
 • ∼ 2001 – 2003 – Občianske združenie „Spiš – združenie pre obnovu a rozvoj regiónu!" – riaditeľ
 • ∼ 1990 – 1998 – Poslanec obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove
 • ∼ 2002 – 2003 – Poslanec obecného zastupiteľstva v Spišskom Hrhove a zástupca starostu
 • ∼ máj – október 2003 – asistent projektového manažéra projektu Model vzájomnej prepojenosti akčných skupín nezamestnaných na Spiši (Phare 0009/03)

Osobitné vedomosti:

 • ∼ aktívne ruský jazyk
 • ∼ odborné znalosti v oblasti vzdelávania a sociálneho zabezpečenia
 • ∼ práca s PC, internetom