OBEC SPIŠSKÝ HRHOV · Zadávanie zákaziek

Dnes je štvrtok 13.06.2024

Zadávanie zákaziek podľa § 9 ods. (9) Zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Por. č. Predmet zákazky Hodnota zákazky Dátum zverejnenia Dátum podpisu
1. Elektrick?? kotol 3838,80 € 29.07.2013 02.08.2013
2. Sveteln?? zdroj a akumul??tor 3602,40 € 29.07.2013 02.08.2013
3. ?trk na prepojenie ul?c Pribi??ova - Gr??fska 1400,00 € 16.08.2013 21.08.2013
4. Kotol??a na drevo??tiepku pre telocvi???u v Sp. Hrhove - Doplnkov? pr??ce 6495,52 € 28.08.2013 04.09.2013
5. Plynofik??cia ul. Pisarovsk?? 9789,80 € 10.09.2013 13.09.2013
6. Materi??l na ??pravu verejn??ch priestranstiev oklia 2x3 BJ a dostavbu ?isti?ky Pisarovsk?? 2453,39 € 01.10.2013 04.10.2013
7. V??mena okien a dver? - P??lenica 18731,80 € 08.11.2013 13.11.2013