KULTÚRA OBCE · SLÁVNOSTI A PODUJATIA

Dnes je utorok 21.05.2024

Slávnosti a podujatia

Každoročné podujatia:

  • Hrhovské čudá a zábaviská - jún 2005 (Fotogaléria)
  • Deň matiek
    Každoročne pripravujú deti z Materskej a Základnej školy kultúrny program pre mamičky a po ukončení každé dieťa obdarí svoju ale aj ostatné mamičky kvietkom.
  • Kermeš - október.
    Je to odpustová slávnosť Šimona a Júdu, patrónov obecného kostola. Pri tejto príležitosti obec organizuje vystúpenie rôznych folklórnych súborov. (Fotogaléria)
  • Jubilanti
    V našej obci každoročne usporadúvame pre jubilantov posedenie s občerstvením, spojené s pekným kultúrnym programom. Program pripravujú žiačky Reedukačného domova pre mládež spolu s pedagógmi. Je to možnosť ako si uctiť starších a prejaviť im vďaku a lásku, ktorú k nim v srdciach prechovávame. Každý z nich si odnáša krásny zážitok, teplý pocit pri srdiečku a aj malý darček. (Fotogaléria)

Iné udalosti