OBEC SPIŠSKÝ HRHOV · Profil verejného obstarávateľa

Dnes je štvrtok 18.07.2024

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Spišský Hrhov na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Obec Spišský Hrhov
SNP 10
053 02 Spišský Hrhov
IČO: 00329592
DIČ: 2020717853

Kontaktná osoba:
Ing. Martina Bednárová
tel: +421 53 4699 057