REMESELNÁ DIELŇA

Dnes je utorok 21.05.2024

Doterajšie aktivity remeselnej dielne

Od vzniku sa jej jednotliví členovia zúčastňujú na vybraných podujatiach zameraných na predvádzanie ľudovej remeselnej výroby doma i v zahraničí ako napr.: Festival Európskeho ľudového remesla v Kežmarku (od r. 1999), Prezentačná výstava svetového ľudového umenia Bazaar usporiadavanú OSN v Paláci národov v Ženeve (od r. 1999), prezentácia slovenského ľudového remesla v rámci aktivít Klubu slovenskej kultúry v Prahe – Pardubice 2 000, permanentnú prezentačnú výstavu ľudových výrobkov Martin 2000, 2001, Festival slovenskej etnohudby Trnava – Bratislava 2000, ako aj množstva trhov ľudových remesiel a festivalov – Sp. Nová Ves, Poprad, Sp. Podhradie, Tatranská Lomnica, Raslavice, Krivany, Levoča, Snina, Bedonia, Salso Magiore, Rožnov pod Radhoštem, Mikulov, Praha, Brno, Krosno, Kolbušov, Varšava, Expo Tour Košice, Dudince, Trnava, Červený Kláštor, Hatalov atď.

Ťažiskovou aktivitou dielne je prezentácia v rámci jej permanentnej letnej činnosti na Spišskom Hrade, kde sú vyššie uvedené aktivity v súvislosti so zameraním Občianskeho združenia Spiš – pre obnovu a rozvoj regiónu, rozšírené o propagáciu vybraných obcí a pamiatok regiónu.

V septembri 2001 členovia dielne a združenia upravili a uspôsobili priestory prenajatého vidieckeho domu, v ktorom do augusta dielňa sídlila a vyvíjala svoju činnosť zameranú najmä na propagáciu remesiel a prácu s mladým potenciálom remeselníkov a aktivistov.

Od októbra 2002 sa spomínané aktivity presunuli do „nových“ na tento účel zriadených a upravených priestorov v centre obce, kde bude možné činnosti dielne a združenia ďalej rozširovať a to nielen v zmysle kvalitatívnom, ale aj kvantitatívnom.

Od založenia dielne boli prevádzané viaceré kurzy ľudových remesiel, podľa požiadaviek členov a verejnosti. Realizovali sme kurz výroby šindľov, kurz rezbárstva, korytárstva, výroby dreveného riadu, šitia ľudových odevov, tkania, 3 kurzy výroby košov (lúpané prútie, nelúpané prútie, luby), kurz kováčstva, pečenia medovníkov a iné. Momentálne prebiehajú ďalšie doplnkové kurzy kováčstva, šitia, stavby zrubov a drevených objektov.