KULTÚRA OBCE · ŠKOLY · Materská škola

Dnes je utorok 16.04.2024

Školy

Materská škola, Komenského 10, Spišský Hrhov

Charakteristika školy:

Materská škola v Spišskom Hrhove – 2-triedna s celodennou starostlivosťou, nachádza sa v staršej účelovej budove

Priemerný počet zapísaných detí - 56

Webová stránka: ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove

Personálne obsadenie:

 • Riaditeľka školy: Richtarčíková Božena
 • Učiteľky MŠ:
  • Tomajková Mária
  • Mgr. Hasajová Petra
  • Mgr. Fecková Petra
 • Školníčka MŠ: Kamenická Magdaléna
 • Prevádzka školy: 6.30 – 16.30

Aktivity prezentujúce prácu Materskej školy v Sp.Hrhove:

 • · Spolupodieľať sa na spoločensko – kultúrnom dianí obce, posilňovať spoločenské postavenie v spoločnosti, spolupráca na aktivitách projektu FEMA
 • · Ukončenie a zhodnotenie realizácie projektu Adamko hravo – zdravo
 • · Prednášky pre rodičov s detskou lekárkou Imunita, detské choroby a prevencia
 • · Upevňovanie spolupatričnosti a tradícií školy organizovaním rôznych akadémií, športových aktivít, výstav, prehliadok, exkurzí
 • · Spolupráca so ZŠ – účasť na „Tekviciáde“ , výstavke prác z jesenných plodov
 • · Starostlivosť o lesné zvieratká, zber gaštanov, žaluďov a iných jesenných plodov, posedenie a beseda s poľovníkmi a ochranármi prírody
 • · Zapojenie sa do separovaného zberu Ekológia životného prostredia
 • · Spolupráca smiestnou knižnicou – tvorenie čitateľských kútikov v triede, práca s knihou
 • · „Adventné a vianočné zvyky a tradície na dedine“ – tradícia vianočných zvykov , akcia pre rodičov a verejnosť.
 • · Ľudové tradície a zvyky na dedine – vinšovačky, zachovanie starých zvykov, návšteva starších občanov v obci - Fašiangy v MŠ
 • · 60 rokov založenia MŠ v obci – slávnosť a zábavné aktivity pre deti, vernisáž historických fotiek
 • · Čakáme kamarátov – spoločné aktivity s deťmi MŠ Klčov, Doľany, Nemešany a 1.roč.ZŠ
 • · literárna súťaž v prednese básní a krátkej prózy
 • · orientačné a dramatické hry v prírode s deťmi 1. ročníka ZŠ.
 • · Kultúrne a historické pamiatky okolia Spiša – poznávanie historického mesta Levoče, Spišského hradu a Podhradia
 • · Z rozprávky do rozprávky – návšteva divadla a kina v Levoči, divadlo J.Záborského v Prešove
 • · Návšteva požiarnikov v Levoči s praktickou ukážkou požiarnej techniky
 • · Deň matiek – akcia v škole a v obci pre mamičky a babky.
 • · MDD – týždeň plný radosti a hier vrámci školy a za pomoci rodičov.
 • · Rozlúčka s predškolákmi – spoluúčasť Rady školy.
ilustračné foto ilustračné foto ilustračné foto ilustračné foto ilustračné foto ilustračné foto ilustračné foto ilustračné foto ilustračné foto ilustračné foto ilustračné foto ilustračné foto ilustračné foto ilustračné foto