Obec Spišský Hrhov
Online generovanie žiadostí

Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad

Vyplňte nasledujúcí formulár a stiahnite si žiadosť vo formáte PDF alebo Microsoft Word. Vygenerovanú žiadosť môžete následne:
Informácie o žiadateľovi
Uveďte adresu trvalého pobytu
Dôvod zníženia alebo odpustenia
Príloha
K žiadosti priložte jednu z nasledujúcich príloh, ktorá potvrdzuje, že sa nezdržiavate na Vašej adrese.
Miesto a dátum
Chcete do generovaného súboru uviesť aj miesto a dátum podania?
ANO - chcem uviesť a miesto a dátum
NIE - miesto a dátum vyplním ručne pri podaní

Stiahnuť vyplnenú žiadosť ako súbor