Obec Spišský Hrhov
Online generovanie žiadostí

Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Vyplňte nasledujúcí formulár a stiahnite si žiadosť vo formáte PDF alebo Microsoft Word. Vygenerovanú žiadosť môžete následne:
Údaje o žiadateľovi
Fyzická osoba Právnická osoba
Prevádzka
Sem uveďte adresu, na ktorú Vám bude chodiť firemná pošta.
Činnosť SHR
Vyberte hlavnú oblasť a najviac 4 odplnkové oblasti, ktorým sa v rámci vášho podnikania budete venovať.

Ide iba o informatívny údaj pre štatistické účely. Vštetky kódy SK NACE nájdete na adrese nace.sk, alebo na stránke obce Spišský Hrhov v sekcii Evidencia SHR.
Miesto a dátum
Chcete do generovaného súboru uviesť aj miesto a dátum podania?
ANO - chcem uviesť a miesto a dátum
NIE - miesto a dátum vyplním ručne pri podaní

Stiahnuť vyplnenú žiadosť ako súbor