Obec Spišský Hrhov
Online generovanie žiadostí

Žiadosť o vystavenie potvrdenia o pobyte

Vyplňte nasledujúcí formulár a stiahnite si žiadosť vo formáte PDF alebo Microsoft Word. Vygenerovanú žiadosť môžete následne:
Informácie o žiadateľovi
Uveďte adresu trvalého pobytu
Druh pobytu
Vyberte o akom pobyte má byť potvrdenie vystavené
Miesto a dátum
Chcete do generovaného súboru uviesť aj miesto a dátum podania?
ANO - chcem uviesť a miesto a dátum
NIE - miesto a dátum vyplním ručne pri podaní

Stiahnuť vyplnenú žiadosť ako súbor