Obec Spišský Hrhov
Online generovanie žiadostí

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Vyplňte nasledujúcí formulár a stiahnite si žiadosť vo formáte PDF alebo Microsoft Word. Vygenerovanú žiadosť môžete následne:
Údaje o žiadateľovi
Fyzická osoba Právnická osoba
Stavba
Pozemok
Realizácia asanačných prác
Svojpomocne Dodávateľsky
Projektová dokumentácia
Údaje o projektantovi, ktorý vypracoval projektovú dokumentáciu.
Účastníci konania
Napíšte mená majiteľov susedných pozemkov
Vyjadrenie vlastníka susedného pozemku
Ak sa budete pri asanačnych prácach využívať susedný pozemok, uvedťe majiteľa susendného pozemku.
NIE - nebudem používať žiadny iný pozemok
ÁNO - budem používať susedný pozemok
Miesto a dátum
Chcete do generovaného súboru uviesť aj miesto a dátum podania?
ANO - chcem uviesť a miesto a dátum
NIE - miesto a dátum vyplním ručne pri podaní

Stiahnuť vyplnenú žiadosť ako súbor