Obec Spišský Hrhov
Online generovanie žiadostí

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

Vyplňte nasledujúcí formulár a stiahnite si žiadosť vo formáte PDF alebo Microsoft Word. Vygenerovanú žiadosť môžete následne:
Údaje o žiadateľovi
Fyzická osoba Právnická osoba
Budova
Zadajte informácie o budove, pre ktorú Vám pridelíme súpisné a orientačne čislo
Miesto a dátum
Chcete do generovaného súboru uviesť aj miesto a dátum podania?
ANO - chcem uviesť a miesto a dátum
NIE - miesto a dátum vyplním ručne pri podaní

Stiahnuť vyplnenú žiadosť ako súbor