Obec Spišský Hrhov
Online generovanie žiadostí

Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady

Vyplňte nasledujúcí formulár a stiahnite si žiadosť vo formáte PDF alebo Microsoft Word. Vygenerovanú žiadosť môžete následne:
Informácie o žiadateľovi
Uveďte adresu trvalého pobytu
Dátum a dôvod vzniku povinnosti
Skutočný platca
Obvykle poplatok za celú domácnosť platí jedna osoba, aby nemusel platiť každý osobitne. Ak si želáte, aby za Vás poplatky platil iný člen domácnosti uveďte ho prosím sem.
ANO - chcem uviesť a miesto a dátum
NIE - miesto a dátum vyplním ručne pri podaní
Uveďte meno a prieziysko skutočného platcu
Uveďte adresu trvalého pobytu
Miesto a dátum
Chcete do generovaného súboru uviesť aj miesto a dátum podania?
ANO - chcem uviesť a miesto a dátum
NIE - miesto a dátum vyplním ručne pri podaní

Stiahnuť vyplnenú žiadosť ako súbor