Obec Spišský Hrhov
Online generovanie žiadostí

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Vyplňte nasledujúcí formulár a stiahnite si žiadosť vo formáte PDF alebo Microsoft Word. Vygenerovanú žiadosť môžete následne:
Údaje o žiadateľovi
Fyzická osoba Právnická osoba
Stavba
Účastníci konania
Napíšte mená majiteľov susedných pozemkov
Miesto a dátum
Chcete do generovaného súboru uviesť aj miesto a dátum podania?
ANO - chcem uviesť a miesto a dátum
NIE - miesto a dátum vyplním ručne pri podaní

Stiahnuť vyplnenú žiadosť ako súbor